Wednesday, March 6, 2013

OBJEKTIF RUKUN NEGARARukun Negara mempunyai lima objektif iaitu :

i)          mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan masyarakat
ii)         memelihara cara hidup demokratik
iii)      mencipta masyarakat yang adil supaya kemakmuran negara dapat dinikmati bersama  secara adil dan saksama
iv)     membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak
v)     membina sebuah masyarakat progresif dengan menggunakan sains dan teknologi moden

Masyarakat yang bersatu padu dapat dibentuk apabila rakyat mempunyai sikap toleransi, persefahaman dan penerimaan antara satu dengan yang lain secara jujur tanpa sebarang prejudis atau prasangka.  Perasaan cinta dan setia yang tidak berbelah bahagi terhadap negara juga menjadi unsur penting bagi mencipta masyarakat yang bersatu padu.

Masyarakat yang demokratik pula dizahirkan melalui pemerintahan demokrasi berparlimen yang mana rakyat mempunyai hak untuk memilih kerajaan melalui proses pilihan raya.  Kerajaan yang dipilih pula mesti menjalankan pentadbiran secara amanah dan adil berpandukan Perlembagaan Negara.  Hak-hak asasi rakyat yang dijamin Perlembagaan Negara juga menggambarkan bahawa Malaysia adalah sebuah negara yang demokratik.

Masyarakat yang adil dan liberal dapat dinikmati melalui kebebasan beragama, mengamalkan adat resam dan kebudayaan masing-masing.  Setiap warganegara adalah bebas bergerak, berpersatuan serta melakukan pelbagai aktiviti asalkan ia tidak bertentangan dengan undang-undang negara.

Setiap rakyat tanpa mengira kaum, keturunan, jantina dan status berpeluang untuk mengambil bahagian serta meningkatkan diri dalam bidang politik, sosial dan ekonomi.

Golongan kurang bernasib baik seperti Orang Kurang Upaya (OKU) dan golongan miskin sentiasa dibantu oleh kerajaan supaya mereka boleh menikmati kemakmuran negara serta mencapai taraf hidup yang sama seperti orang lain.

Masyarakat yang progresif pula dibina berasaskan sains dan teknologi serta inovasi dan kreativiti.  Usaha untuk melahirkan masyarakat yang progresif penting supaya negara dapat bergerak seiring dengan kemajuan global yang menekankan penguasaan ilmu serta daya saing yang tinggi.  Justeru, masyarakat yang progresif akan dapat menggerakkan momentum kemajuan negara dalam semua bidang kehidupan.  Dalam konteks ini, pembangunan modal insan yang berpengetahuan dan berkemahiran tinggi juga dapat mewujudkan masyarakat yang progresif.


SUMBER : Jabatan Hal Ehwal Khas

No comments:

 
Load Counter
massage chair