Thursday, August 16, 2012

Saranan Utama Panel Pakar Bebas Antarabangsa Standard Keselamatan Antarabangsa Adalah :i)          Laporan IAEA menyatakan bahawa LYNAS telah mematuhi standard keselamatan radiasi yang digariskan oleh AELB dan DOE.

ii)         Laporan IAEA juga menyatakan bahawa undang-undang dan peraturan Malaysia berhubung dengan keselamatan radiasi adalah komprehensif dan mematuhi standard IAEA.


…bersambung

SUMBER : Kementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri

Wednesday, August 15, 2012

Misi Panel Pakar Bebas Antarabangsa IAEA.Pada 13 Mei 2011, kerajaan mengumumkan bahawa Agensi Tenaga Atom Antarabangsa (IAEA) yang berpusat di Vienna, Austria telah melantik panel pakar bebas untuk :

i)          Memastikan LYNAS sentiasa mematuhi standard keselamatan dan amalan baik antarabangsa.
ii)         Memberi pandangan mengenai isu-isu keselamatan khususnya yang berkaitan dengan keselamatan radiasi.


…bersambung

SUMBER : Kementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri

Thursday, August 9, 2012

Apakah Keperluan Pematuhan Yang Disyaratkan Kepada LYNAS?LYNAS mematuhi Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 yang dikuatkuasakan oleh Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (AELB) yang menetapkan standard keselamatan.

AELB turut memantau dan menilai kesan radiologi dari projek LYNAS yang meliputi pembinaan, operasi, pengangkutan, pengurusan sisa, penamatan operasi dan pemulihan alam sekitar.

Jabatan Alam Sekitar (DOE) adalah agensi penguatkuasa Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974.

Standard keselamatan yang dikuatkuasakan oleh dua agensi tersebut adalah setanding malah lebih baik dari standard yang diterimapakai di peringkat antarabangsa.


…bersambung

SUMBER : Kementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri

Wednesday, August 8, 2012

Isu Berkaitan Residu.


LYNAS telah memberi jaminan untuk menjalankan kajian dan penyelidikan bagi mengitar semula residu yang terhasil.  Dalam waktu yang sama syarikat menyediakan pelan dan mengenalpasti lokasi bagi Kemudahan Pelupusan Tetap (PDF).

LYNAS juga telah mengemukakan kepada kerajaan jaminan bertulis untuk membawa keluar residu yang terhasil dari negara ini sekiranya mereka tidak berjaya mengenalpasti lokasi bagi PDF yang dicadangkan.


…bersambung

SUMBER : Kementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri
 
Load Counter
massage chair