Wednesday, January 30, 2013

BAJET KASIH SAYANG : TenteraSyarat Lantikan Bagi Skim Perkhidmatan ATM Ditambah Baik :

- Kelayakan masuk bagi pegawai ditingkatkan kepada Ijazah Sarjana Muda Kepujian.
- Kelayakan masuk minimum askar laskar ditingkatkan kepada SPM dan Diploma berdasarkan skop tugas.


Meningkatkan Peluang Kenaikan Pangkat :

- Kaedah kenaikan pangkat secara ‘Time Based’ dalam tempoh lapan tahun dengan memenuhi syarat dan prestasi memuaskan untuk Prebet ke Lans Koperal dan Lans Koperal ke Koperal.
- Peruntukan sebanyak RM 107 juta dengan manfaat kepada 78,123 anggota.


Insentif Khas RM 200 Sebulan Kepada Semua Pegawai & Anggota ATM

- Melibatkan RM 301 juta dan memberi manfaat kepada 125,708 orang.
- Berkuatkuasa 1 Januari 2013.


Penyelarasan Elaun Khidmat Bertugas Pasukan Simpanan.

- Anggota Biasa : Dari RM 4 naik ke RM 6 sejam.
- Pegawai : Dari 5.80 naik ke RM 7.80 sejam.
- Melibatkan 65,000 anggota simpanan angkatan tentera termasuk Askar Wataniah, Pasukan Simpanan Sukarela Tentera Laut dan Udara seluruh negara.

 Sumbangan ‘One Off’ Sebanyak RM 1,000

- Peruntukkan sejumlah RM 224 juta akan dinikmati oleh 224,000 orang bekas anggota tentera yang bersara awal kerana berkhidmat kurang daripada 21 tahun serta tidak berpencen.


Skim Perlindungan Insurans Berkelompok

- Peruntukan sebanyak RM 12 juta melibatkan 242,000 anggota tentera dan polis yang sedang berkhidmat.
- Had perlindungan maksimum sehingga RM 15,000.


SUMBER : Jabatan Penerangan Malaysia

Tuesday, January 29, 2013

BAJET KASIH SAYANG : NelayanRM 230 juta sebagai insentif tangkapan ikan dan elaun bantuan sara hidup nelayan :

- Elaun Sara Hidup RM 200 sebulan kepada 55,000 nelayan.
- Insentif 10 sen hingga 20 sen sekilo bagi hasil tangkapan ikan di jeti-jeti berdaftar seluruh negara.
- Skim Perlindungan Insuran Nelayan dengan perlindungan maksimum RM100,000.


SUMBER : Jabatan Penerangan Malaysia

Thursday, January 24, 2013

BAJET KASIH SAYANG : Petani
RM 2.4 bilion adalah pemberian subsidi dan insentif pertanian merangkumi :

- Subsidi Harga Padi                                   : RM 480 juta
- Subsidi Baja Padi                                      : RM 465 juta
- Insentif Peningkatan Hasil Padi                : RM 80 juta
- Insentif Pengeluaran                                   : RM 563 juta
- Subsidi Harga Beras                                  : RM 528 juta
- Subsidi Benih Padi Sah                             : RM 85 juta


RM 50 juta diperuntukan untuk SKIM Perlindungan Takaful Padi (SPTP) :

- Skim ini memberi perlindungan kepada pengusaha sawah di bawah 10 hektar.
- Manfaat kepada 172,000 pesawah.
- Jumlah pampasan RM 13,000 setiap pesawah.


SUMBER : Jabatan Penerangan Malaysia

Tuesday, January 22, 2013

PROJEK AZAM TANI
RM 41 juta diperuntukan untuk Projek Azam Tani.

- Memberi manfaat kepada 6,730 peserta.

- Pada 2011, program ini telah berjaya :
            - Mengeluarkan 1,234 keluarga daripada garis kemiskinan.
            - Purata pendapatan meningkat antara RM 200 hingga RM2,000 sebulan.
            - Ada juga yang mampu memperoleh pendapatan melebihi RM10,000 sebulan.


SUMBER : Jabatan Penerangan Malaysia

Monday, January 21, 2013

JAMINAN BEKALAN MAKANANSejumlah RM 140 juta diperuntukan untuk tujuan ini dengan pertambahan empat kawasan jelapang padi baru seluas 19,000 hektar di Kota Belud, Batang Lupar, Rompin dan Pekan.  Pertambahan ini melibatkan penyertaan seramai 12,237 orang pesawah.  Apabila projek ini dilaksanakan, hasil padi yang dijangka terhasil adalah sebanyak 104,000 tan metrik.


SUMBER : Jabatan Penerangan Malaysia

Sunday, January 20, 2013

PERUNTUKAN SEKTOR PERTANIAN.- RM 5.8 bilion kepada Kementerian Pertanian & Industri Asas Tani.

- RM 30 juta bagi pembangunan pertanian.

- RM 75 juta bagi meningkatkan pengeluaran produk makanan dan kesihatan.

- RM 432 juta bagi sektor perladangan untuk program penanaman semula pokok kelapa sawit.  Usaha ini akan meningkatkan tuaian hasil sawit setahun pada kadar 26.2 tan sehektar pada 2020 berbanding 21 tan sekarang.

- RM 127 juta untuk pembangunan bahan terbitan oleo.  Untuk bahan terbitan oleo bernilai tinggi yang dapat mengubah komposisi industri hiliran ke arah pengeluaran lebih banyak bahan terbitan.


SUMBER : Jabatan Penerangan Malaysia
 
Load Counter
massage chair