Wednesday, February 20, 2013

KONSEP RUKUN NEGARA.Rukun Negara adalah doktrin atau ideologi kebangsaan Malaysia yang mengandungi lima prinsip yang menjadi aspirasi masyarakat dan negara.  Ia merupakan prinsip hidup bermasyarakat yang mengandungi nilai-nilai kenegaraan dan norma-norma sosial yang meliputi semua aspek kehidupan yang diamalkan bersama oleh rakyat pelbagai kaum dan agama.


SUMBER : Jabatan Hal Ehwal Khas

No comments:

 
Load Counter
massage chair