Tuesday, March 19, 2013

RUKUN NEGARA : KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


Prinsip ini menggambarkan bahawa asas kehidupan beragama merupakan prinsip penting kehidupan rakyat di negara kita.  Sebarang bentuk ideologi atau ajaran yang menolak kepercayaan kepada Tuhan (atheis) seperti fahaman komunis tidak akan mendapat tempat di Malaysia.  Ini kerana agama telah menjadi unsur penting dalam membentuk rohani (spiritual) masyarakat Malaysia.


Di dalam Perlembagaan Persekutuan sendiri menetapkan bahawa Islam adalah agama rasmi Persekutuan dan kepercayaan atau agama-agama lain boleh diamalkan dengan bebas.  Perkara 11 dan 12(2) Perlembagaan Persekutuan memberi kebebasan kepada setiap penganut agama mengamalkan kepercayaan masing-masing.  Mereka juga bebas mengurus institusi-institusi agama mereka.


Namun, penganut agama-agama lain perlu memahami bahawa Perkara 11(4) melarang agama-agama lain disebarkan kepada orang-orang Islam.  Perkara ini mesti dipatuhi supaya keharmonian beragama di negara ini dapat dipelihara.


Setiap penganut agama sewajarnya menjadikan agama masing-masing sebagai asas membina keharmonian dan perpaduan, bukannya menggunakan agama sebagai alat mencipta permusuhan.  Dalam konteks ini, prinsip Kepercayaan Kepada Tuhan seharusnya dapat menerapkan kepercayaan beragama secara positif yang boleh membangunkan ‘pemikiran luhur’ dalam hubungan pelbagai kaum serta dapat membina jati diri yang padu.


Dimensi agama seharusnya diwacanakan dalam nada yang harmoni dan optimistik supaya ia dapat mengangkat moral dan nilai kemanusiaan serta dapat membina hubungan harmonis pelbagai etnik (kaum) dan agama negara ini.  Justeru, semua kepercayaan agama di negara ini harus menolak sebarang bentuk ekstremisme agama, sebaliknya mengamalkan fahaman kesederhanaan yang dapat menyubur sikap persefahaman dan bertolak ansur atau saling bertoleransi.


SUMBER : Jabatan Hal Ehwal Khas

No comments:

 
Load Counter
massage chair